หลักสูตร
เรียนผ่าน Zoom

เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีทีมงานคุณภาพคอยช่วยเหลือตลอดการเรียน