หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ (16-18 มีนาคม 2567)

รหัสสินค้า: business23 หมวดหมู่:

฿2,199

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อและวิธีการฝึกอบรม

• ความหมายและประโยชน์ของแผนธุรกิจ
• องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
• ขั้นตอนการสร้างแผนธุรกิจ
• การวิเคราะห์สภาพตลาดและการแข่งขัน
– การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
– การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง
• กลยุทธ์ทางธุรกิจ
– การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
• กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
– การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด -การกำหนดราคา
– การกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย -การสื่อสารการตลาด
• กลยุทธ์การดำเนินงาน (Operation Strategy)
– กระบวนการผลิต
– การจัดการซัพพลายเชน
– การจัดการทรัพยากรบุคคล
• แผนปฏิบัติการ
– แผนปฏิบัติการระยะยาว (Long-term Plan)
– แผนปฏิบัติการระยะสั้น (Short-term Plan)
• แผนการเงิน (Financial Plan)
– ประมาณการรายได้
– ประมาณการค่าใช้จ่าย
– ประมาณการกระแสเงินสด
– ประมาณการกำไรและขาดทุน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มีนาคม 2567

วิทยากร

นางรุ่งรัตนา ฉ่ำสิงห์

สถานที่ฝึกอบรม

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ (16-18 มีนาคม 2567)”