วิธีการส่งหลักฐารการโอนเงิน

1.log in เข้าสู่ระบบก่อน (หากอยู่ในระบบอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้)

สำหรับคอมพิวเตอร์
สำหรับมือถือ
2.เมื่อ log in เข้าระบบแล้วจะมีจะมีแถบเมนูชื่อว่า “ส่งสลิปการโอน” ให้ทุกท่านคลิกหรือแตะเมนูนี้
สำหรับคอมพิวเตอร์
สำหรับมือถือ
3.กรอกจำนวนเงินที่โอนจากนั้นเช็คข้อมูลของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ หลังจากเช็คความเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่ม  “เลือกไฟล์”  จากนั้นเลือกภาพหลักฐานการโอนเงินของท่าน(สลิป) ขึ้นสู่ระบบ จากนั้น กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” 
กรอกจำนวนเงิน
กดปุ่มเลือกไฟล์
ตัวอย่างสลิป
กดปุ่มส่งข้อมูล