มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การบริหารงานอุดมศึกษา” อบรมแบบ Hybrid Learning (ออนไลน์ & ในห้องอบรม) โดยมีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 1. การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) สอบถามเพิ่มเติม (คุณนิสา) โทร. 📞092-4594794 2. การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) สอบถามเพิ่มเติม (คุณวราภรณ์) โทร. 📞096-6953945