ภาพกิจกรรมการอบรม หลักสูตร “การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP” รุ่นที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2566

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย  “NExT Academy”  ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP” รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 5 คน ซึ่งการฝึกอบรมมีทั้งทฤษฎี และฝึกปฎิบัติการอย่างเข้มข้น เรียนสนุกได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งเครือข่าย หากพลาดรุ่นนี้มีรุ่น 2 นะคะ…ห้ามพลาด…แล้วพบกัน…