ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร "เปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนทำธุรกิจ" รุ่นที่ 1

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy” จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนทำธุรกิจ” รุ่นที่ 1 ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 คน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องสามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเพาะเห็ดมาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเพิ่มพูนทรัพย์ ห้วยหงษ์ทอง เจ้าของฟาร์มเห็ดเป็นวิทยากรในครั้งนี้ จะไปต่อหรือพอแค่นี้ คำคำนี้ยังใช้ได้เสมอ ลองมาศึกษาก่อนลงมือทำ ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จะได้ไม่ต้องเสียเงินและเสียเวลาในคราวเดียว…แล้วพบกันใหม่ รุ่นที่ 2 นะคะ