ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร "การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP” รุ่นที่ 2
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy”  ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP” รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 5 คน ซึ่งการฝึกอบรมมีทั้งทฤษฎี และฝึกปฎิบัติการอย่างเข้มข้น เรียนสนุกได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งเครือข่าย หากพลาดรุ่นที่ 2 ยังมีรุ่นที่ 3 จัดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566