หลักสูตร โดนัทนมสด 6 ไส้ 6 สไตล์

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำร้องขอใบประกาศนียบัตร

เงื่อนไขในการได้ใบประกาศนียบัตร : ต้องทำแบบทดสอบให้ได้คะแนนเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (ไม่จำกัดจำนวนครั้งการทำแบบทดสอบ)

**ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรในอีเมลของท่าน* 

ฟอร์มใบประกาศ (หลักสูตรออนไลน์โดนัทนมสด 6 ไส้ 6 สไตล์)

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ทำโดนัทได้หลายรูปแบบ
  • เข้าใจการเลือกใช้เครื่องมือและวัตถุดิบ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมส่วนผสมและวัตถุดิบ

  • การเตรียมส่วนผสมและวัตถุดิบ
    01:18

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิธีการปั้้นและทอดโดนัท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิธีการทำไส้และการตกแต่งหน้าโดนัท

แบบทดสอบท้ายบทเรียน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว