หลักสูตร พายไก่

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

กรุณากรอกข้อมูล กรณีต้องการใบประกาศนียบัตร

เงื่อนไขการขอใบประกาศนียบัตรต้องสอบได้คะแนนเกิน 80 % ขึ้นไป

ฟอร์มใบประกาศ (หลักสูตรพายไก่)

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ทำพายไก่ได้
  • เข้าใจการเลือกใช้เครื่องมือและวัตถุดิบ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำวัสดุและอุปกรณ์การทำพาย

  • วิดีโอสอนการแนะนำวัสดุและอุปกรณ์การทำพาย
    01:32

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนะนำส่วนผสมสำหรับทำแป้งพายชั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ส่วนผสมในการทำแป้งพายชั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิธีทำแป้งพายชั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ขั้นตอนการรีดแป้งพาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แนะนำส่วนผสมการทพไส้ไก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การทำไส้ไก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ขั้นตอนการรีดแป้ง ใส่ไส้ และอบ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว