หลักสูตร การทำพายสับปะรด

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำร้องขอใบประกาศนียบัตร

เงื่อนไขในการได้ใบประกาศนียบัตร : ต้องทำแบบทดสอบให้ได้คะแนนเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (ไม่จำกัดจำนวนครั้งการทำแบบทดสอบ)

**ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรในอีเมลของท่าน**

ฟอร์มใบประกาศ (หลักสูตรการทำพายสับปะรด)

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนสามารถทำพายสับปะรดได้
  • 2. ผู้เรียนสามาถเลือกวัตถุดิบในการทำพายสับปะรดได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำเรื่องวัสดุและอุปกรณ์การทำพาย

  • วิดีโอการสอน แนะนำเรื่องวัสดุและอุปกรณ์การทำพาย
    01:32

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนะนำส่วนผสมสำหรับทำแป้งพายชั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ส่วนผสมในการทำแป้งพายชั้น

หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีทำแป้งพายชั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ขั้นตอนการรีดแป้งพาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แนะนำส่วนผสมทำไส้สับปะรด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การทำไส้สับปะรด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ขั้นตอนการรีดแป้ง ใส่ไส้และอบ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว