หลักสูตรพายกรอบขั้นเทพ

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำร้องขอใบประกาศนียบัตร

เงื่อนไขในการได้ใบประกาศนียบัตร : ต้องทำแบบทดสอบให้ได้คะแนนเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม (ไม่จำกัดจำนวนครั้งการทำแบบทดสอบ)

**ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรในอีเมลของท่าน**

ฟอร์มใบประกาศ (หลักสูตรพายกรอบขั้นเทพ)

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนสามารทำพายกรอบได้
  • 2. ผู้เรียนรู้และเข้าใจการเลือกวัตถุดิบในการทำพายกรอบ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่1 อุปกรณ์ทำพายกรอบ
วิธีเลือกอุปกรณ์ทำพายกรอบ

  • อุปกรณ์ทำพายกรอบ
    01:13

หน่วยการเรียนรู้ที่2 แนะนำส่วนผสมสำหรับทำพายชั้น
การแนะนำส่วนผสมสำหรับทำพายชั้น

หน่วนการเรียนรู้ที่3 ส่วนผสมในการทำแป้งพายชั้น
วิฑีการเลือกส่วนผสมในการทำแป้งพายชั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่4 วิธีทำแป้งพายชั้นสำหรับแป้งพายกรอบ
วิธีทำแป้งพายชั้นสำหรับแป้งพายกรอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่5 ขั้นตอนการรีดแป้งพาย
ขั้นตอนการรีดแป้งพาย

หน่วยการเรียนรู้ที่6 ขั้นตอนการขึ้นรูป การทำหน้าพายกรอบและอบ
ขั้นตอนการขึ้ินรูป การทำหน้าพายกรอบและอบ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว