การผลิตสื่อ

ผลิตสื่อวิดีทัศน์

1.วีดิทัศน์แนะนำสถานที่ ฯลฯ
2.คลิปสั้นๆ ความยาวประมาณ 1 – 3 นาที
3.งานพิธีต่าง ๆ

สื่อสิ่งพิมพ์ และ E-book (ออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ)

เอกสารเผยแพร่ วารสาร ตำราเรียน แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร โปสเตอร์

ป้ายไวนิลโฆษณาสินค้าหรือพิธีการต่าง ๆ (ออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ)

ชนิดติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รับออกแบบงานกราฟิกทุกชนิด

เช่น โลโก้ แบนเนอร์สินค้า ฉลากสินค้าและผลิตภันฑ์ สติกเกอร์ เป็นต้น

Video clips เพื่อการเผยแพร่ สามารถรับชมและติดตามโดยคลิกที่ปุ่มได้เลยครับ (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

E-book เพื่อการเผยแพร่ สามารถรับชมได้โดยคลิกที่ปุ่มได้เลยครับ (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)