ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง แบบไม่กลับกอง

การทำปุ๋ยหมักกคุณภพสูงแบบไม่กลับกอง  จากวัสดุอินทรีย์ เช่น มูลวัว มูลหมู และมูลไก่ นำมาทำเป็นปุ๋ยจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช และปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน โดย อ.วุฒิชัย ทองดอนแอ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆที่

ใส่ความเห็น