หลักสูตร การออกแบบระบบการให้น้ำในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ (23-24 มีนาคม 2567)

รหัสสินค้า: watersystem2565 หมวดหมู่:

มีสินค้าอยู่ 12

฿5,500

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดการฝึกอบรม

การออกแบบระบบการให้น้ำด้วยระบบท่อ อย่างมีประสิทธิภาพ
– การวางระบบการให้น้ำภายในฟาร์ม
– ระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ (IoT)
– ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ภายในฟาร์ม

การเลือก หัวจ่ายน้ำ ท่อแขนง ท่อประธานย่อย ท่อประธาน และเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสม
– การคำนวณปริมาณการใช้น้ำ
– การวางแผนการใช้น้ำ
– การเลือกใช้อุปกรณ์

การฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบการให้น้ำ
เน้นการฝึกปฏิบัติการออกแบบ การติดตั้ง ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า ระบบ IoT และ ระบบ Solar Cell

วิทยากรโครงการฝึกอบรม

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลา 2 วัน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 4 วันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2567

สถานที่ฝึกอบรม
ณ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อความสุขและความยั่งยืนของมนุษย์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตร การออกแบบระบบการให้น้ำในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ (23-24 มีนาคม 2567)”