หลักสูตร การตอนกิ่ง ปักชำ และทาบกิ่ง

฿1,299

มีสินค้าอยู่ 49

รหัสสินค้า: graft-2565 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการขยายพันธุ์พืช การตอนกิ่ง ปักชำ ทาบกิ่ง และการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้อและวิธีการฝึกอบรม
หัวข้อ บรรยาย (ชม.) ปฏิบัติการ (ชม.)
1. ความรู้พื้นฐานในการขยายพันธุ์พืช 1
2. ธุรกิจขยายพันธุ์พืช สร้างรายได้ 0.5
3. เคล็ดลับการตอนกิ่ง ปักชำและทาบกิ่ง (พร้อมสาธิต) 1.5
รวม 3.0

วิทยากรโครงการฝึกอบรม

อาจารย์วันชาติ นิติพันธุ์
คุณพงษ์ชัยพัฒน์ แจ่มจำรัส

ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นที่ 4 วันที่ 13 พฤษภาคม  2566

สถานที่ฝึกอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรุ่นที่เรียน

รุ่นที่ 4 13พ.ค.66

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตร การตอนกิ่ง ปักชำ และทาบกิ่ง”