หลักสูตร เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

รหัสสินค้า: technicmashroom2564 หมวดหมู่:

มีสินค้าอยู่ 45

฿1,999

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การหมักขี้เลื่อย การทำก้อนเชื้อเห็ดให้ได้คุณภาพ การบริหารจัดการฟาร์มเห็ดเศรษฐกิจ สามารถประกอบธุรกิจเห็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางการฝึกอบรม
กิจกรรม เวลา (นาฬิกา)
1.ลงทะเบียน 8.30-9.30
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 9.00-10.30
3.การทำก้อนเชื้อเห็ด 10.30-12.00
4.พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00
5.โรงเรือนและการให้น้ำการเปิดดอกและการเก็บดอกเห็ดโรคแมลงและการดูแลรักษา 13.00-15.00
6.การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการตลาด 15.00-16.00
พักรับประทานอาหารว่าง(รอบแรก)10.30-10.45
พักรับประทานอาหารว่าง(รอบสอง)14.30-14.45

ขอบเขตรายวิชา

 1.  การบริหารจัดการฟาร์มเห็ดเศรษฐกิจ
ขอบเขต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเห็ดและธรรมชาติของเห็ด การคัดเลือกชนิดเห็ด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด การเลือกพื้นที่ การจัดการโรงเรือนและการให้น้ำ การเปิดดอกและการเก็บดอกเห็ด การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การตลาดเห็ด การดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ด และการจัดการโรคและแมลงศัตรูเห็ด
ผู้สอน   อาจารย์ ดร. พัชราภา กล้าหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง (ผู้ช่วยวิทยากร)

 2. การทำก้อนเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ
ขอบเขต วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการเพาะ การจัดเตรียมวัสดุเพาะเห็ด การหมักขี้เลื้อย การอัดก้อนเชื้อเห็ด การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเชื้อเห็ด การถ่ายหัวเชื้อเมล็ดธัญพืชลงในก้อนเชื้อเห็ด
ผู้สอน   อาจารย์ ดร. พัชราภา กล้าหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง (ผู้ช่วยวิทยากร)

วิทยากรโครงการฝึกอบรม

1. อาจารย์ ดร. พัชราภา กล้าหาญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
3. นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง (ผู้ช่วยวิทยากร)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

**อบรมออนไลน์**
ระยะเวลา 1 วัน
รุ่นที่ 4 10 กันยายน 2566 (online)

สถานที่ฝึกอบรม

อบรม(online)
ผ่านระบบ ZOOM

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

pa_technicmashroom

131, 124

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตร เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ”