หลักสูตร การผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ

฿3,500

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: cultivatemashroom 2564 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ และสามารถผลิตเชื้อเห็ดได้อย่างมีคุณภาพ

ตารางการฝึกอบรม
กิจกรรม เวลา (นาฬิกา)
1.ลงทะเบียน 8.30-9.30
2.การผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ 9.00-10.00
3.การทำอาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อเห็ดเศรษฐกิจและการทำอาหารหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง 10.00-12.00
4.พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00
5.ปฏิบัติการถ่ายเชื้อเห็ดในอาหารวุ้นและการทำหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง 13.00-15.00
6.การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ 15.00-16.00
พักรับประทานอาหารว่าง(รอบแรก)10.30-10.45
พักรับประทานอาหารว่าง(รอบสอง)14.30-14.45

ขอบเขตรายวิชา
 1. การผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ
ขอบเขต การเลือกดอกเห็ดที่ดีสำหรับทำเชื้อพันธุ์ การทำอาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อเห็ดเศรษฐกิจการทำหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง เชื้อเห็ดเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ การถ่ายเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ
ผู้สอน    อาจารย์ ดร. พัชราภา กล้าหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง (ผู้ช่วยวิทยากร)

วิทยากรโครงการฝึกอบรม

1.  อาจารย์ ดร. พัชราภา กล้าหาญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
3. นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง (ผู้ช่วยวิทยากร)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลา 1 วัน
รุ่นที่ 1  วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

สถานที่ฝึกอบรม

อบรม(onsite)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรุ่นที่เรียน

รุ่นที่ 1 20-21พ.ค.66 (onsite), รุ่นที่ 2 8เม.ย.66 (online), รุ่นที่ 3 8 ก.ค. 66 (online)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตร การผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ”