หลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการเกษตร
  • 2.วิเคราะห์ปัญหาการเกษตรที่พบบ่อย
  • 3.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร

เนื้อหาของคอร์ส

กรอกข้อมูลลงระบบ TPQI ก่อน
เมื่อท่านเข้าไปในระบบแล้วให้เลือกสาขาวิชาชีพของที่ท่านอบรม

  • กรอกรายละเอียดที่เว็บไซต์นี้(คลิกที่นี่)

ปฐมนิเทศน์

pretest

บทเรียน
หัวข้อการเรียนทั้งหมดมี 4 หน่วนการเรียนรู้ 1.การปรับปรุงคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพของอาหารสัตว์ 2.การปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีมาตรฐาน และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 3.คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช 4.การระบาดของโรคพืชและศัตรูพืช และการวางแผนป้องกันโรคพืชและศัตรูพืช

post test

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว